Rekrytering och Bemanning inom Life Science & Läkemedelsindustrin

Ledande inom rekrytering och bemanning i Norden


PharmaRelations är det ledande kompetensförsörjningsföretaget för Life Science i Norden. Vi är kraftigt nischade inom rekrytering och bemanning mot en enda bransch, läkemedelsindustrin, medtech och biotech som vi med ett gemensamt  begrepp  kallar Life Science.

PharmaRelations arbetar i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vi har kontor i alla länder utom Norge.


Rekrytering och bemanning inom läkemedelsindustrin, medicinteknik och bioteknik

PharmaRelations hyr ut personal och utför rekrytering till företag inom läkemedelsindustrin, medicinteknik, bioteknik, egenvård, dentalvård. Våra komptensförsörjningstjänster omfattar både bemanning av konsulter, rekrytering av specialister, outsourcing, executive search, Interim och ”Try & Hire” som är en kombinationstjänst. Vi arbetar enbart mot läkemedelsindustrin, bioteknik och medicinteknik.


Specialistkompetens inom Life Science & läkemedelsindustrin

Vi tillhandahåller kompetens inom de olika specialistområden som läkemedelsindustrin och Life Science behöver.  Vår egen organisation är indelad i tre affärsområden som speglar våra kunders normala organisation.  Våra tre affärsområden är kompetens inom Marknad & Försäljning, kompetens inom Regulatoriska tjänster och kompetens inom det Medicinska och Naturvetenskapliga området. PharmaRelations är starkt inom alla våra tre områden och vi vill ha en verksamhet där vi har balans mellan de olika delarna, vilket skapar synergier både för oss och för våra kunder. Vi både rekryterar och tillhandahåller erfarna och kunniga konsulter inom alla våra affärsområden.  Vanliga befattningar handlar om rekrytering och bemanning av MSL:er, Regulatory Affairs Managers, Key Account Managers, Säljare, Säljkårer,  BUM:s , befattningar inom QA, PharmaCovigilance och snabbt ökande befattningar inom digital försäljning och marknad.


Konsulter inom läkemedelsindustrin och medicinteknik

Våra konsulter är mycket erfarna och kunniga, våren 2017 hade vi 60 konsulter ute på uppdrag hos kunder inom läkemedel och medicinteknik runtom i de olika nordiska länderna, flest i Sverige, Danmark och Finland.


Vår framgång inom rekrytering och bemanning

PharmaRelations verksamhet växer stadigt varje år, tillväxten är baserad på att nöjda kunder kommer tillbaka och att våra goda resultat sprider sig till nya företag inom läkemedelsindustrin. PharmaRelations har utsetts till Gasellföretag många gånger, under 2017 räknar vi med att kvalificera oss för en femte Gasellutmärkelse. PharmaRelations utför varje år uppdrag för ett 80-tal olika företag inom läkemedelsindustrin och medicinteknik, varje år får vi nya kunder inom Life Science. Många läkemedelsföretag har vi arbetat med mycket länge och utför många typer av tjänster för. Vi har ofta ett ramavtal i botten och vi betraktar våra ramavtalskunder som långsiktiga partners.

PharmaRelations marknadsledande position inom kompetenstjänster för läkemedel och medicinteknik har vi uppnått genom en kombination av kundlyhördhet, fantastiska konsulter och ett skickligt och erfaret ledningsteam.

Vårt växande ledningsteam består av personer som har en mycket lång bakgrund inom läkemedelsindustrin och medtech i många olika befattningar och i företag med olika inriktningar. Deras utbildningsbakgrund är varierad, naturvetenskapliga utbildningar blandat med beteendevetenskapliga ger en mycket bra kombination. Vårt fantastiska PharmaRelations team och sättet vi arbetar tillsammans på är en av våra styrkor och skapar framgång för våra uppdragsgivare.

Kvaliteten på de konsulter som PharmaRelations erbjuder läkemedelsindustrin och Life Science industrin i allmänhet är en avgörande faktor för vår framgång.  Vi erbjuder en kombination av trygghet och bra anställningsförmåner samtidigt som vi också  skapar ett omväxlande arbetsliv och snabba karriärvägar, vi kallar detta för PharmaRelations Career Builder Philosophy. De bästa konsulterna måste vi göra oss förtjänta av!

PharmaRelations har en stark och positiv företagskultur med snabba beslutsvägar där man har roligt och stimuleras till stordåd hela tiden. Vi har sunda och positiva värderingar och är ett företag som både våra konsulter och ledningsteam trivs att arbeta i och själva påverkar hur de vill att vi i PharmaRelations ska vara som företag.