11

May

After work - seminarium Göteborg

Close

Contact us

Fill out the following form and we will get back to you as soon as we can. We look forward to hearing from you!

  • C

  • o

  • n

  • t

  • a

  • c

  • t

  • u

  • s

After work - seminarium Göteborg

 If you can't read this mail, click here.


 
Inbjudan
Saknar du en inbjudan och jobbar inom Life Science sektorn och vill delta på seminariet är du välkommen att kontakta Victoria Gadde Email: Victoria.gadde@pharmarelations.se

Begränsat antal platser!


 Mjukt militärt ledarskap
 - engagemang genom delaktighet Robert Karjel 
 
 
 


 
 Robert Karjel har lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater och byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan, på uppdrag av FN och EU. Vinnare Årets talare 2016 - Man. 
 
 Som stridspilot och överstelöjtnant har han flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat "det omöjliga" under extrema förhållanden. Idag föreläser Robert Karjel om hur ledare kan bygga framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder. Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen.
 
 Robert Karjel ger många konkreta exempel på hur man skapar en tydlig, gemensam riktning och en känsla av delaktighet som knyter samman gruppen i stället för att splittra den i prestigefrågor och kontraproduktiva hierarkier, vilket är särskilt lätt i pressade situationer. Robert Karjel relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press, hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individerna och underlättar beslutsprocesserna.
 
 
 
 
 
PharmaRelations AB, Norgegatan 2, SE-164 25 Kista, 46 (0) 8 590 745 80, info@pharmarelations.se